۱۳۹۱ دی ۳۰, شنبه


درسی که  پزشکان میتوانند به جامعه بدهند

این نوشته را به شهید دکتر رامین پور اندر جانی و خانواده داغدار ایشان تقدیم مینمایم
الف صیاددر انتخابات پیش روی سازمان نظام پزشکی کشور در چهارم اسفندماه،تمامیت خواهان  طبق معمول در حال برنامه ریزی برای رد صلاحیت منتقدین از  روند سیاسی کشور و زمامداران  متوهم  میباشند و گویا تاکنون 100 تا 150  نفر از جامعه پزشکی از جمله رئیس فعلی سازمان را رد صلاحیت نموده اند. مسئولین اداری  از طریق  مهره چینی و به اصطلاح ندید بَدیدی  خودشان  "مهندسی انتخابات"، قصد آن  دارند تا  همان برنامه انتخابات پاپولیستی را که برای مجلس و ریاست جمهوری در بین عوام داشته اند در اینجا هم اجرا و از برگزاری  انتخابات آزاد  جلوگیری نمایند.  یک توضیح ضروری :
انتخابات سنتی حتی نوع قانونی و شرافتمندانه  آن بدلیل پیش فرضهای غیر واقعی در پی ریزی دموکراسی، پایه منطقی ندارند . دلائل این  واقعیت و راه برون رفت  از  این دائره بسته که  در این لینک توضیح داده شده  مورد توجه و قبول اندیشمندان اجتماعی و سیاسی در ایران  قرار گرفته و امید است با اقدام فرهیحتگان زودتر به نتیجه برسد. "
جامعه 120 هزار نفری پزشکان که بی شک بزرگترین تشکل نخبگان و اندیشمندان کشور  هستند بعنوان  شاکله اصلی جمعیت 220 هزار نفری خدمات پزشکی،  علی رغم  تحمل سخنیهایی که سیاست بازان نابخرد به آنان تحمیل نموده اند همچنان با اراده های قوی و پایمردی در راه سوگند پزشکی و انجام تعهدات خود ، منشأ خدمات غیر قابل انکار به هم میهنان و کشور خویش بوده اند. توفیقات و جایگاه رفیع  پزشکان و اساتید ایرانی در  سطح جهانی نیازی به تکرار ندارد و آنانکه بر اثر عقده های ناشی از جهل و حسادت ، چشم بصیرتی برای دیدن  این واقعیات ندارند  به آخرالدواء بیشتر نیاز دارند.
برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی بدلیل سطح والای فرهنگی اعضای آن فرصت مغتنمی است برای  رسیدن به آمال  جنبش دوم خرداد و برنامه های احزاب و شخصیتهای اصلاح طلب و جنبش سبز  بنام مشارکت فعال و معترضانه  که ما حصل آن تحمیل انتخابات آزاد و قانونگرایی به حاکمیت است  و در لینک فوق توضیح آن داده شده است.
اعضا ی محترم جامعه نظام پزشکی، بی آنکه بخواهند به ممیزی و تصمیمات اداری بها دهند ، میتوانند با هماهنگی ذیل و حضور حتمی در مراحل مختلف و  بر گزیدن شخصیتهای مورد وثوق برای تصدی و تنسیق امور بهداشت و درمان کشور، بطور قاطع اقدام فرمایند ، اگر هرکدام از پزشکان محترم در هر مرحله از انتخابات چه از نظر معرفی داوطلبان واجد شرایط  یا نحوۀ اجرا و نظارت به  روند انتخابات اعتراضی داشتند ضمن  باطل نمودن ورقه رأی ، اعتراض خود را روی آن  بنویسند یا تنها با ابطال کامل برگه خود  ، مهره چینی انتخابات را از دست مأمورین  حکومتی بر ای همیشه  خارج نمایند. به این ترتیب چنانچه معترضین در اکثریت بودند انتخابات قطعاً باطل و به طریق اصولی تجدید خواهد شد.
 البته بعضی از  افراد عادی در سطح اجتماع   ممکن است مکانیسم فوق یعنی  مشارکت هوشمندانه در انتخابات عمومی  را درک نکنند و همچنان به تقلید از ساده دلان دیگر بر طبل اعتصاب یا تحریم انتخابات بکوبند بی آنکه به القای این اندیشه از طرف حکومت ،که برای گشاده دستی  خود در تقلب یا آمار سازی در انتخابات عمومی است پی ببرند.
آگر جامعه محترم  پزشکی با گستردگی جغرافیایی و تفوق فرهنگی که بر بسیاری از نهادها دارند  در این راه پیش قدم شوند و دست تعدی دولت را از دخالت نابجا در امور  این سازمان کوتاه نمایند  سایر مردم نهادها از قبیل کانونهای تخصصی، سندیکاها ، اصناف ، اتحادیه ها و جوامع حقوقی مختلف (و نهایتاً کل جامعه در انتخابات عمومی) به تأسی از آنان در این راه قدم برخواهند داشت و این حرکت اجتماعی برای تغییر آرام و همه جانبه  در کشور  برای همیشه  مدیون جامعه پزشکی  خواهد بود.