۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه


سازمان نظام پزشکی،  کلید طلایی برای تغییر"همه عقلای کشور بدنبال جلو گیری از جناح بندی و صف بندی سیاسی در سازمان نظام پزشکی کشور میباشند."

عبارت فوق ازجمله  لینکهایی هائی  در سایت سازمان نظام پزشکی است که نه لینکش باز میشود و نه خودش کوچکترین ما به ازایی در عالم واقع دارد. سؤال مقدّر در قبال افاضاتی از قبیل شعار فوق و خط و نشان کشیدن کارگزاران حکومتی برای معترضین در جامعه پزشکی اینست که پس نظارت استصوابی و رد صلاحیت جناحی پزشکان و متخصصین با تجربه بدست مافیای اقتصادی برای چیست؟  نه اینکه سیاسیون میخواهند گماشته های خود را در این سازمان مسئولیت دهند تا با هر نوع اعتراض صنفی در مورد سوء استفاده از گزارشات پزشکی و نظرات متخصصین از طریق امنیتی و توسط همین عناصر  بر خورد شود. نه اینکه میخواهند سیل ورود  لوازم و نیارهای درمانی غیر استاندارد، مواد غذایی و لوازم بنجل و آلوده به کشور که توسط خیل رانت خوار حاکم انجام میشود بدون نظارت ادامه یابد،  و نه این است که میخواهند عدم تامین بودجه بر ای داروهای ضروری و خاص و در نتیجه  قاچاق دارو های حیاتی و سرگردانی بیماران و بستگان آنها در مراکز درمانی و ادارات ، بدون پاسخگویی باشد ؟.
عقلای قوم باید بفهمند که در سازمان نظام پزشکی با بیش از یکصد و بیست هزار پزشکانی که هیچ کدام از آنها صغیر نیستند  رو برو میباشند. آنها  به تمام لایه ها و زوایای فکری سیاست بازان حریص و دستمال باز اشراف دارند و نمیتوان آنها را دچار غفلت  یا مرعوب نمود .  در انتخابات چهارم اسفند سازمان نظام پزشکی نباید رد صلاحیت امنیتی  پزشکان محلی از اعراب داشته باشد .  برای جامعه پزشکی کشور از این شامورتی بازیها خیالی نیست، انتخابات برای تغییر و بر گزیدن نخبگان برتر است .  یا این انتخابات بصورت آزاد از طریق نمایندگان منتخب مناطق مختلف بر گزار میشود یا با پر شدن صندوقها از رأی باطله تمام پروسه آن باطل میگردد و در صورت تکرار  این کار آنقدر کشّ پیدا میکند تا روی بعضیها کم شود، چون  کلید طلایی انتخابات این سازمان از طریق  برگه های رأی در اختیار فرد فرد اعضای آن میباشد. پزشکانی که مشکل ترین و طولانی تریت دوره ها ی آموزشی و تخصصی را با موفقیت گذرانده و برای حفظ تعهدات خود به بیمارا ن سوگند خورده اند چطور میتوانند به دخالت عوامل حکومتی برای سوء استفاده از این سازمان که جانمایه  پزشکی کشور است بی تفاوت باشند. شما از پزشکان اصلاً انتظار نداشته باشید که یاوه های شما را که شبانه روز در تریبونهای مختلف در حال بافتن آنها برای این ملت ستمدیده  هستید و در نتیجه کشور را به مذلّت بار ترین وضعیت در امور داخلی و پر خطر ترین حالات  در عرصه  بین المللی کشانده اید بها دهند. کلاهی که بنام نظارت استصوابی برای خود بافته اید خیلی گشاد است تا گردن در آن فرو رفته اید و هیچ جا را نمی بینید . در هر گونه از انتخابات ملت میتوانند با نوک قلم و نوشتن این رأی باطل است روی برگه انتخاباتی خود، از شرتمام توطئه های سالهای طولانی شما که" نفاثاتٍ فی العقد" هستند یکباره نجات یابند.  شما آنقدر در قبال این تصمیم در مانده هستید که منافقانه به القای تحریم انتخابات از طریق عوامل و سایتهای وابسته به خود روی آورده اید. انتخابات سازمان نظام پزشکی مقدمه ای برای شروع مشارکت معترضانه در تمام انتخابات است.  در خرداد ماه 92 و سایر انتخابات  صنفی سندیکایی و عمومی  از این ببعد در این سرپل خر بگیری متوقف میشوید. بهتر است که در همه امور عقلانیت و تخصص ها حاکم شوند و افراد متوهم و محفل‌های دروغ ساز بجای رانت اندوزی شبانه روزی و به هدر دادن در آمدهای افسانه ای این کشور در شرق و غرب ،  برای فردای خود بیشتر مآل اندیشی نمایند. برای دیکتاتورها و ایادی آنها ، دنیا روز بروز تنگ تر و حلقه های دستبندها محکم تر میشوند فرار به کجا؟.  بیائید قبل از آنکه کار به خاک ریز آخر بکشد و صحنه های پایانی  دیکتاتوری در  عراق ، مصر ، لیبی و سوریه بخواهند در ایران تکرار شوند با کمک آزادی خواهان جنبش سبز  و اصلاح طلب،  گره ها را از کار خود و ملت بگشایید . دیدید که رجز خوانی  و خالی بندی شما  روزگار مردم را به کجا رسانید؟  .آیا تا کنون نتیجه رفتارتان که احمدی نژاد و صدها نفر چون او  را به همه جای خودتان و هیئت حاکمه قالب کرده‌اید غیر از این بوده است؟ حافظ  به شما میگوید "من جرب المجرّب حلّت به الندامه".
وعده  ما چهارم اسفند ماه ،  ببینیم در این روز  چه کسی رد صلاحیت جناحی و از چه کسانی سلب مشروعیت میشود.